Sáng ngày 16/11/2023, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ cùng các Ban KCM, AT, TN, đã đi kiểm tra hiện trường sản xuất than hầm lò và làm việc với Công ty Than Dương Huy - TKV về thực hiện công tác Kỹ thuật - An toàn – Đầu tư năm 2023 và việc triển khai phương án kỹ thuật khai thác xuống sâu tầng -100/-250 duy trì công suất mỏ.

Đoàn công tác cùng lãnh đạo Công ty Than Dương Huy đã trực tiếp kiểm tra sản xuất tại lò chợ N-6-12A/V6KN do PXKT CGH01 quản lý, khai thác theo công nghệ Cơ giới hóa đồng bộ hạng trung. Tại hiện trường sản xuất, đồng chí Phó TGĐ đã trao đổi và làm việc trực tiếp với với cán bộ, công nhân PXKT CGH01 về công tác vệ sinh công nghiệp, việc thực hiện kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật an toàn để đảm bảo sản xuất hiệu quả, tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Giám đốc Công ty Trần Mạnh Cường, trong 11 tháng Công ty đã sản xuất trên 2,155 triệu tấn than hầm lò, bằng 85% KH năm, dự kiến sẽ hoàn thành 2,325 triệu tấn than, bằng 100% KH; Mét lò đào mới đạt 22.873, dự kiến cả năm đạt 25.350, bằng 99% KH năm; Công tác Kỹ thuật – An toàn và việc thực hiện các chỉ tiêu công nghệ chủ yếu đều hoàn thành tốt, 10 tháng đầu năm Công ty không để xảy ra TNLĐ và sự cố nghiêm trọng.

Công tác Đầu tư năm 2023 dự kiến thực hiện là 188.048 triệu đồng/191.246 triệu đồng đạt 98% KH năm. Hiện nay Công ty đang tập trung tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023, dự án đầu tư Trạm quạt mức +100 phục vụ nâng cao năng lực thông gió tầng +38/-100...

Công tác thực hiện Phương án kỹ thuật khai thác xuống sâu duy trì công suất mỏ: Khối lượng thực hiện đến hết tháng 10/2023 (gồm các lò Giếng nghiêng khai thông) là 587m/24.220m, dự kiến cả năm 2023 thực hiện: 1.067m.Ngoài các mét lò đào khai thông như: Giếng nghiêng, sân ga hầm trạm & các lò xuyên vỉa, để đẩy nhanh tiến độ Công ty đã triền khai đào các lò ngầm chuẩn bị sản xuất trong vỉa để mở các mũi khai thông xuống sâu mức -250 tại V9, V10 khu Trung tâm…

Đồng chí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ đã ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết nỗ lực quyết tâm cao của tập thể cán bộ, CNLĐ Công ty đã khắc phục và vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành cơ bản nhiệm vụ SXKD, chăm lo cải thiện tốt điều kiện đi lại, làm việc trong hầm lò cho người lao động. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian còn lại của năm 2023, Công ty cần tập trung thực hiện đảm bảo mét lò khai thông là khâu quan trọng đầu tiên trong sản xuất, quan tâm chỉ đạo công tác đào lò bằng máy EBH để nâng cao hiệu quả đầu tư, chú ý giữ gìn đảm bảo an toàn trong những tháng cuối năm. Về nhiệm vụ năm 2024, Phó TGĐ chỉ đạo Công ty cần chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất ngay từ cuối năm, tăng cường quản lý chất lượng than, đẩy mạnh sản lượng lò chợ CGHĐB hạng trung, tiếp tục đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực sản xuất của mỏ, xây dựng và phát động phong trào thi đua đạt công suất thiết kế mỏ vào năm 2024.

Thực hiện: Truyền thông DH