Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023, chiều ngày 26/5/2023, Công ty Than Dương Huy - TKV đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Giám đốc, Công đoàn Công ty với 66 người lao động là công nhân nghề lò của 15 PX khai thác và đào lò có ngày công và thu nhập thấp so với thu nhập bình quân của thợ lò, cơ điện lò 4 tháng đầu năm trong Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty và đồng chí Đào Trung Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã lắng nghe những ý kiến phát biểu thẳng thắn phản ảnh về một số bất cập trong việc giải quyết chế độ chính sách và trong quá trình sản xuất; Chia sẻ tâm tư nguyện vọng của người lao động về điều kiện gia đình, tuổi đời, sức khỏe, môi trường làm việc và một số nguyên nhân khác dẫn đến việc không đảm bảo ngày công lao động và có thu nhập thấp trong 4 tháng đầu năm 2023.

Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đồng chí Lãnh đạo Công ty đã giải đáp những thắc mắc, những vấn đề người lao động chưa hiểu, chưa nắm rõ; Giải quyết những bất hợp lý trong việc bố trí lao động theo độ tuổi, sức khỏe và chế độ tiền lương, tiền thưởng trong điều kiện thực tế ở phân xưởng, xem xét điều chỉnh một số vướng mắc tồn tại trong quá trình phục vụ sản xuất: Bố trí xe ca, công cụ, bố trí ăn ca, quản lý tời khỉ hợp lý hơn… Đồng thời động viên, mong muốn người lao động sắp xếp thời gian hợp lý giải quyết việc gia đình, tiếp tục làm việc với  trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm túc nội quy kỷ luật của Công ty, đặc biệt chú ý tuân thủ nghiêm Kỹ thuật cơ bản và AT – VSLĐ trong quá trình sản xuất, qua đó tăng thời gian làm việc hữu ích để có ngày công thấp nhất với mức thu nhập cao nhất.

Bên cạnh việc động viên khen thưởng kịp thời những thợ lò có năng suất lao động và thu nhập cao, việc gặp mặt đối thoại với người lao động có có ngày công và thu nhập thấp hơn mức thu nhập bình quân theo nghề là một cách làm mới, thể hiện sự quan tâm chu đáo của Lãnh đạo Công ty đến toàn thể người lao động với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống người lao động vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Nhân dịp Tháng Công nhân, tại Hội nghị, đồng chí Đào Trung Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã tặng thực phẩm Hỗ trợ sức khỏe cho cho 8 đại biểu công nhân nghề lò có tuổi nghề cao và sức khỏe loại 3.

Thực hiện: Truyền thông DH