Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới AT-VSV, ngày 28/4/2024, Công ty Than Dương Huy đã tổ chức Huấn luyện AT-VSLĐ cho 224 AT-VSV các Phân xưởng.

Tham dự lớp huấn luyện có đồng chí Nguyễn Hữu Văn - Phó Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật và huấn luyện ATLĐ Công đoàn Tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Đỗ Văn Khánh, giảng viên của Trung tâm trực tiếp huấn luyện.

Mạng lưới AT-VSV hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của BCH Công đoàn Công ty, sự phối hợp chỉ đạo của chuyên môn, được Công ty Than Dương Huy tổ chức huấn luyện kiến thức và nghiệp vụ thường niên, nhằm giúp lực lượng AT-VSV phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, đôn đốc nhắc nhở người lao động của đơn vị thực hiện tốt các quy định về AT-VSLĐ tại hiện trường, góp phần tích cực xây dựng Văn hóa An toàn trong sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo AT-VSLĐ tại nơi làm việc” và “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”,  “Tăng cường đảm bảo AT-VSLĐ tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”./.

Thực hiện: Truyền thông DH