Sáng ngày 31/03/2022, đồng chí Trần Tuấn Đạt – Bí thư Đoàn TN cùng các đồng chí UV BTV Đoàn TN Công ty Than Dương Huy đã tới thăm, động viên CB-ĐVTN Phân xưởng Đào lò 2 đang thi công công trình thanh niên “Đường lò đạt năng suất kỷ lục Lò Xuyên vỉa mức -100 khu N.IV”

Trong tháng 3/2022, trong điều kiện đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý nhân lực, tập thể CBCNV, đặc biệt là các đồng chí ĐVTN Phân xưởng Đào lò 2 đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tính đến hết ca 3 ngày 31/03/2022 công trình Lò Xuyên vỉa mức -100 khu N.IV đã thi công đào chống dựng được 132 vì thép SVP-27; Sđ = 16,1m2; tổng chiều dài L=105,6m lò đào trong đá, đạt mức năng suất kỷ lục cao chưa từng có tại Công ty tính đến thời điểm hiện nay.

Đây là đường lò được thi công bằng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ với xe khoan CMJ1-14 kết hợp máy xúc VMC-E-500-1 và được lựa chọn gắn biển Công trình Thanh niên quản lý chào mừng Tháng 3 – Tháng Thanh niên. Công trình là một trong nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của Đoàn Thanh niên Công ty nhằm triển khai quyết liệt Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 11/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty về “Đổi mới công nghệ và cơ giới hóa trong quản lý và hoạt động khai thác than hầm lò Công ty Than Dương Huy – TKV, giai đoạn 2021-2025”.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư ĐTN Công ty đã gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà động viên và chúc mừng các đồng chí ĐVTN đang trực tiếp thi công công trình. Đồng chí mong muốn Chi đoàn Đào lò 2 tiếp tục phấn đấu, thi đua lao động sản xuất an toàn, hiệu quả, đạt năng suất cao, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của thế hệ ĐVTN hiện nay, góp phần xây dựng Công ty Than Dương Huy – TKV phát triển bền vững.

Thực hiện Đoàn TN Công ty