Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 16/01/2023, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy-TKV đã tổ chức Hội nghị BCH để triển khai các nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng năm 2023, Hội nghị học tập quán triệt triển khai các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn TKV, Đảng ủy TQN và Đảng ủy Công ty.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty đã trực tiếp truyền đạt nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm rõ những nội dung quan trọng trong các Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nghị quyết số 73 của Đảng ủy Tập đoàn, Nghị quyết số 07 của Đảng ủy TQN và đặc biệt là Nghị quyết số 56-NQ/ĐU ngày 02/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của Công ty và các lĩnh vực công tác của mỗi đơn vị cá nhân để có sự vận dụng thực hiện hiệu quả, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực.

          Sau hội nghị này, các chi bộ trực thuộc sẽ tiếp tục tuyên truyền quán triệt và triển khai tới 100% cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ để tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao để quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 với mục tiêu chung là An toàn – Phát triển – Hiệu quả.

Thực hiện: Truyền thông DH