Vừa qua, Công ty Than Dương Huy-TKV đã tổ chức 02 buổi Gặp mặt thăm mật nhằm động viên, giao lệnh gọi nhập ngũ và tiễn 04 công nhân vừa vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đại diện tuổi trẻ Công ty lên đường bảo vệ Tổ Quốc.

Trong nhiều năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ được Than Dương Huy chỉ đạo và triển khai tích cực với sự quan tâm sâu sát của cả hệ thống chính trị từ các đơn vị tới Công ty. Cùng với việc thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, các PX Khai thác – Đào lò cũng đã tổ chức gặp mặt chia tay công nhân của mình, động viên họ yên tâm lên đường nhập ngũ.

Ngoài việc đảm bảo các chế độ chính đáng của các tân binh trong suốt thời gian quân ngũ, từ năm 2023, mỗi quân nhân khi trở lại Công ty làm việc sẽ được nhận một sổ tiết kiệm trị giá 48 triệu đồng, đây là nguồn động viên thiết thực để các quân nhân tiếp tục cống hiến xây dựng và phát triển Công ty sau khi xuất ngũ.

Thực hiện: Truyền thông DH