NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2020-2025
Trang chủ » Văn bản

V/v phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa 22 máy đo khí cầm tay MX4

Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Lúc 14:38

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 39: Sửa chữa trung đại tu xe Zin thùng kín IUSU 14M-7527 ( số thẻ 8118)

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Lúc 07:52

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu :Sửa chữa 04 giá thủy lực di động liên kết bằng xích số thẻ 5891 ( từ số 5-:-số 8)

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Lúc 07:45

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa 78 cột giá thủy lực di động liên kết bằng xích số thẻ 5891

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Lúc 14:47

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa 11 cột giá thủy lực của giàn chống ZY 3200/16/36 (hệ thống cơ giới hóa) số thẻ 6625

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Lúc 14:45

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 40: Sửa chữa trung đại tu xe ô tô ca 36 chỗ Transinco T1-5T Biển số 14B-01243 ( số thẻ 9428)

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Lúc 16:30

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16: Sửa chữa trung đại tu Máy xúc KAWASAKI 90ZIV số 08 (số thẻ 5326)

Ngày 02 tháng 11 năm 2020, Lúc 10:00

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Sửa chữa 04 giá thủy lực di động liên kết bằng xích số thẻ 5891

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Lúc 10:45

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Sửa chữa 80 cột giá xích thủy lực di động liên kết bằng xích số thẻ 5891

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Lúc 10:44

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu :Sửa chữa Quạt gió và động cơ các loại

Ngày 23 tháng 10 năm 2020, Lúc 13:26

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa 14 Máy bắn mìn KZS-1/045 và 09 Máy bắn mìn PN mã hiệu KZS-1/02/V

Ngày 23 tháng 10 năm 2020, Lúc 13:24

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 29: Sửa chữa TĐT 05 bộ băng tải B650*100/18,5 số thẻ 8840, 9076, 9077, 9078, 9082

Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Lúc 10:15

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa Hộp giảm tốc DCY 560 số 1 băng tải B1200*625/2*355 ( Hệ thống vận tải qua giếng nghiêng số thẻ 8491)

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Lúc 10:27

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 30: Sửa chữa trung đại tu Xe ô tô cần cẩu NQR/TAD Biển số 14M-0953 ( số thẻ 1503)

Ngày 06 tháng 10 năm 2020, Lúc 08:24

V/v phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Quạt gió và động cơ các loại

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Lúc 14:09

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa thang máy số 01 (nhà sinh hoạt công trường MB+40)

Ngày 30 tháng 09 năm 2020, Lúc 15:38

V/v phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa 14 Máy bắn mìn KZS-1/045 và 09 Máy bắn mìn PN mã hiệu KZS-1/02/V

Ngày 28 tháng 09 năm 2020, Lúc 16:31

V/v phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Hộp giảm tốc DCY 560 số 1 băng tải B1200*625/2*355 (Hệ thống vận tải qua giếng nghiêng số thẻ 8491)

Ngày 22 tháng 09 năm 2020, Lúc 14:59

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa ô tô UNIVER SPACE biển kiểm soát 14N-7997

Ngày 21 tháng 09 năm 2020, Lúc 15:38

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi-Biển kiểm soát 14A-02994

Ngày 11 tháng 09 năm 2020, Lúc 15:21

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14