NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2020-2025
Trang chủ » Văn bản

Thông báo số 2637/TB-VDHC ngày 19/3/2020 Vv: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp trung gian 35kV và các trạm quạt gió chính

Ngày 20 tháng 03 năm 2020, Lúc 12:40

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa cụm bánh răng hình tinh tang khấu, động cơ và máy hàn các loại

Ngày 26 tháng 03 năm 2020, Lúc 07:33

Quyết định số 2226/QĐ-KH ngày 10/3/2020 V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh Trạm biến áp trung gian 35kV và các trạm quạt gió chính

Ngày 11 tháng 03 năm 2020, Lúc 06:27

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa bơm nước UHCK 300-240T5 tại trạm bơm cấp 1 Khe giữa số thẻ 6406 và bơm nước LTPN DF280-43*4 số thẻ 5833

Ngày 11 tháng 03 năm 2020, Lúc 06:27

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa máy vắt, tời điện, động cơ và hộp giảm tốc các loại

Ngày 08 tháng 03 năm 2020, Lúc 11:28

Thông báo số 1997/TB-VDHC ngày 04/3/2020 Vv: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện ngoài mặt bằng

Ngày 05 tháng 03 năm 2020, Lúc 16:33

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện hầm lò năm 2020

Ngày 06 tháng 03 năm 2020, Lúc 03:55

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa khởi động mềm QJRG-150/6K số 2 trạm quạt 2k56 MB+40 số thẻ 5909

Ngày 04 tháng 03 năm 2020, Lúc 07:28

Quyết định số 1897/QĐ-KH ngày 02/3/2020 Vv Phê duyệt dự toán bước 1 và lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa máy vắt, tời điện, động cơ và hộp giảm tốc các loại

Ngày 03 tháng 03 năm 2020, Lúc 04:00

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa bơm nước li tâm hút hai phía LHP 1000-200 số 2; Trạm bơm nhũ hóa BRW/31.5xR200/16 và Bình tích năng các loại

Ngày 29 tháng 02 năm 2020, Lúc 20:08

Quyết định số 1709/QĐ-KH ngày 26/2/2020 Vv Phê duyệt dự toán bước 1 lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa khởi động mềm QJRG-150/6K số 2 trạm quạt 2k56 MB+40 số thẻ 5909

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Lúc 12:53

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa bảo dưỡng 2 máy phát điện 2 máy phát điện Cummins 6KVA số thẻ 5443, số thẻ 5283 và máy phát điện Vietgen 400 KVA số thẻ 53303

Ngày 22 tháng 02 năm 2020, Lúc 21:28

Quyết định số 1522/QĐ-KH ngày 21/2/2020 Vv Phê duyệt sự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa bơm nước li tâm hút hai phía LHP 1000-200 số 2; Trạm bơm nhũ hóa BRW/31.5xR200/16 và Bình tích năng các loại

Ngày 22 tháng 02 năm 2020, Lúc 16:13

Quyết định số 1414/QĐ-KH ngày 19/2/2020 V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện trong hầm lò năm 2020

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Lúc 16:58

Quyết định số 1416/QĐ-KH ngày 19/2/2020 V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện ngoài mặt bằng

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Lúc 17:00

Quyết định số 1125/QĐ-KH ngày 11/2/2020 Vv Phê đuyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước 1: Sửa chữa bảo dưỡng 2 máy phát điện Cummins 6KVA số thẻ 5443, số thẻ 5283 và máy phát điện Vietgen 400 KVA số thẻ 53303

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Lúc 14:32

Báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 19 tháng 03 năm 2020, Lúc 09:02

Thông báo Tuyển sinh, đào tạo nghề khai thác hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò năm 2020

Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Lúc 15:56

Thông báo Tuyển sinh nghề khai thác hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Lúc 05:58

Thông báo Tuyển sinh nghề khai thác hầm lò, cơ điện mỏ hầm lò (Hệ trung cấp nghề, sơ cấp nghề)

Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của TKV

Ngày 02 tháng 05 năm 2018, Lúc 08:49

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14