NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2020-2025
Trang chủ » Văn bản

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thuê thiết bị và dịch vụ họp trực tuyến

Ngày 31 tháng 08 năm 2020, Lúc 13:37

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 17: Sửa chữa trung đại tu 02 tời điện PN JD-1 số thẻ 9199, số thẻ 9200; 02 tời điện PN trọn bộ JH-8 số thẻ 9350, số thẻ 9352 và 01 tời kéo chậm JH-14 số thẻ 8854

Ngày 31 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:42

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Mô tô thủy lực và động cơ các loại

Ngày 26 tháng 08 năm 2020, Lúc 09:26

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 38: Sửa chữa TĐT 02 tầu điện ắc quy PN TĐ 8-900 AT số thẻ 9092, 9093

Ngày 24 tháng 08 năm 2020, Lúc 16:23

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 26: sửa chữa TĐT 02 máy xúc đá PN XĐ-0,32 số thẻ 5910 và 5911

Ngày 24 tháng 08 năm 2020, Lúc 16:22

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 35: Sửa chữa trung đại tu xe ô tô Toyota Fortuner 7 chỗ biển kiểm soát 14N-7688 ( số thẻ 8400)

Ngày 20 tháng 08 năm 2020, Lúc 09:45

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 32: sửa chữa TĐT máy xúc lật bánh lốp HL770 XTD 9SA Huyndai (Số thẻ 6965)

Ngày 17 tháng 08 năm 2020, Lúc 09:01

V/v phê dyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Mô tô thủy lực và động cơ các loại

Ngày 13 tháng 08 năm 2020, Lúc 08:47

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 37: Sửa chữa trung đại tu 02 xe ô tô tự đổ Scania P340 số 37 (số thẻ 8565); số 38 (số thẻ 8566)

Ngày 12 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:34

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Thuê xe cẩu tự hành loại 15 tấn

Ngày 06 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:07

V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp: Thuê thiết bị và dịch vụ họp trực tuyến

Ngày 06 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:06

V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp: Thuê xe cẩu tự hành loại 15 tấn

Ngày 06 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:04

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa bảo dưỡng máy trắc địa

Ngày 17 tháng 07 năm 2020, Lúc 16:05

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Sửa chữa trung đại tu 05 bộ băng tải B650*100/18,5 số thẻ 8835; số thẻ 8836; số thẻ 8837; số thẻ 8838; số thẻ 8839

Ngày 16 tháng 07 năm 2020, Lúc 13:33

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật-khoan trong lò năm 2020 phục vụ khai thác-Công ty than Dương Huy-TKV

Ngày 15 tháng 07 năm 2020, Lúc 10:28

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật-dự toán Quan trắc dịch động hầm lò-Công ty than Dương Huy-TKV

Ngày 15 tháng 07 năm 2020, Lúc 10:27

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ tham quan

Ngày 14 tháng 07 năm 2020, Lúc 11:16

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 25: Sửa chữa trung đại tu 05 bộ Máng cào mềm PN trọn bộ hiệu MC 420/30A số thẻ 6927, số thẻ 6928, số thẻ 6929, số thẻ 6933, số thẻ 6934

Ngày 09 tháng 07 năm 2020, Lúc 11:09

Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 07 tháng 07 năm 2020, Lúc 10:29

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức dịch vụ tham quan nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho gia đình thợ lò và cơ điện lò

Ngày 06 tháng 07 năm 2020, Lúc 09:57

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14