Thực hiện chương trình công tác trong tháng 8/2023, Thường trực Công đoàn Công ty cùng các phòng KCM, phòng CV, Phòng TC-LĐ & Y tế, Phòng AT, Phòng KCS - Tiêu thụ đã đi kiểm tra các diện sản xuất Hầm lò đang gặp khó khăn tại Công ty, qua đó nắm bắt tư tưởng, động viên người lao động yên tâm công tác cũng như tham gia đóng góp một số ý kiến để tháo gỡ khó khăn cho các phân xưởng.

   Trong dịp này, đoàn công tác đã trực tiếp xuống hiện trường sản xuất của các PXKT Than 2, Than 5, CGH01 và VTL1. Tại đây, đồng chí Đào Trung Huy – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã biểu dương sự phối hợp tốt và tinh thần làm việc hăng say, sự đoàn kết đồng thuận của CBCNV PXKT Than CGH 01 và VTL 2 đã khắc phục và vượt qua nhiều khó khăn do lò dốc, ảnh hưởng của nước mặt ngấm xuống lò, hệ thống thông gió không thuận lợi trong quá trình tháo dỡ, lắp đặt 1.023 tấn thiết bị với cung độ vận chuyển 3.500 mét để phục vụ công tác chuyển diện đảm bảo tiến độ ra than, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Đồng chí Đào Trung Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các phòng ban tại hiện trường Phân xưởng khai thác than Cơ giới hóa 1

    

Đồng chí Đào Trung Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng quà người lao động phân xưởng khai thác than Cơ giới hóa 1

    

Đồng chí Đào Trung Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng quà người lao động phân xưởng Vận tải lò 1

    TTại các PXKT Than 2, Than 5, để kịp thời xử lý dứt điểm các tồn tại, tháo gỡ ngay khó khăn nhằm ổn định sản xuất, tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trao đổi với các Phòng chuyên môn, đề nghị cho Than 5 dừng sản xuất, tháo giàn chuyển sang diện khác do diện hiện tại gặp phay, đá nhiều, khai thác không hiệu quả.

Đồng chí Đào Trung Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng quà người lao động phân xưởng Khai thác than 5

    Đồng thời đề nghị PX Than 2 xử lý ngay việc thu gom nước dọc tuyến lò, vận tải để đảm bảo điều kiện an toàn cho người, thiết bị, nâng cao chất lượng than; Cải tạo xén xử lý một số điểm bùng nền, lở gương để đảm bảo an toàn, giảm thời gian đi lại, vận chuyển cho người lao động khi vào vị trí sản xuất.

Đồng chí Đào Trung Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng quà người lao động phân xưởng Khai thác than 2

    Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã tặng các đơn vị đang gặp nhiều khó khăn số tiền 5.000.000 đồng/đơn vị.

    Tham gia, phối hợp và đồng hành với chuyên môn trong công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh qua việc sâu sát thực tiễn sản xuất, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao năng suất, thu nhập tiền lương để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động là cách làm hiệu quả thiết thực mà Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã và đang triển khai, góp phần quan trọng hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất của Công ty trong năm 2023./.

Thực hiện: Truyền thông Than Dương Huy