Sáng ngày 30/10/2023, Đ/c Đào Trung Huy – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã chủ trì triển khai buổi sinh hoạt AT-VSV khối các Phân xưởng Khai thác, Đào lò. Dự họp có thường trực Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng phòng AT, TCLĐ. CV; Chủ tịch Công đoàn bộ phận và AT-VSV làm việc ca 1 ngày 30/10/2023 của các đơn vị Khối hầm lò.

Hội nghị đã Kiểm điểm kết quả hoạt động của mạng lưới AT-VSV trong 10 tháng đầu năm 2023, chỉ rõ những hạn chế tồn tại; Đánh giá phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn lao động, vi phạm an toàn tại Công ty, hoạt động của Mạng lưới AT-VSV cũng như điều kiện sản xuất của các đơn vị hiện nay. 10 tháng đầu năm, trong điều kiện sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, với sự chỉ đạo quyết liệt, Công ty đã cơ bản đảm bảo công tác ATVSLĐ, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng. Tuy nhiên, số vụ TNLĐ vẫn chưa giảm, vi phạm an toàn còn cao trong đó có cả AT-VSV bị tai nạn, vi phạm an toàn.

Từ các ý kiến phát biểu, đề xuất của các Phòng chuyên môn và các AT-VSV, Đ/c Đào Trung Huy – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã kết luận và chỉ đạo nhiều giải pháp có tính hiệu quả cao để nâng cao chất lượng hoạt động của Mạng lưới AT-VTV trong thời gian tới như: Tăng cường huấn luyện và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ AT-VSV đảm bảo tinh nhạy hơn để phòng tránh TNLĐ do lỗi chủ quan; Thường xuyên cập nhật đánh giá các nguy cơ mất an toàn để kịp thời phổ biến, tuyên truyền, cảnh báo cho người lao động. Kiểm tra rà soát đánh giá mức độ an toàn khi sử dụng của các thiết bị, dụng cụ làm việc và có kế hoạch trang bị bổ sung bị các dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động cá nhân có tính năng tốt, đảm bảo an toàn để bảo vệ tốt nhất cho người lao động trong quá trình sản xuất; Tiếp tục quan tâm cải thiện điểu kiện, môi trường làm việc, ăn ở, đi lại cho NLĐ...

 Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò, vị trí của các AT-VSV tại hiện trường sản xuất, là “tai mắt” của tổ chức Công đoàn cơ sở trong công tác ATVSLĐ. Đ/c yêu cầu mạng lưới an toàn vệ sinh viên các đơn vị phải được sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần, các ý kiến kiến nghị, đề xuất của AT-VSV phải được kiểm tra thực hiện ngay tại các Tổ sản xuất nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện vi phạm và các nguy cơ gây mất an toàn, đảm bảo phòng ngừa và kéo giảm về mức thấp nhất các vụ TNLĐ xảy ra trong sản xuất, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của toàn Công ty.

Thực hiện: Truyền thông DH