Chiều ngày 11/10/2023, Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng để triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023 và Sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt công nhân, cán bộ ngành Than, hướng tới Kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng, tiềm lực và vị thế uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; những tình cảm đặc biệt của Bác Hồ dành cho Quảng Ninh; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm.... Từ đó tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh; tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm”; củng cố niềm tin chính trị, khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2023 tại Hội nghị, ý kiến tham mưu đề xuất của các Chủ tịch Công đoàn bộ phận, phát biểu chỉ đạo và kết luận của đồng chí Đào Trung Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình hoạt động đã đề ra; Phối hợp với chuyên môn, bám sát thực tiễn sản xuất và tích cực tham gia các mặt quản lý để đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất; Chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp về ăn ở, đi lại, đảm bảo thời giờ làm việc hợp lý cho người lao động, quan tâm chăm lo đời sống cả vật chất và tinh thần trong những tháng cuối năm để Công đoàn ngày càng gần gũi và có trách nhiệm hơn với người lao động, đảm bảo phát huy và khẳng định vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của TKV giao năm 2023.

Nhân dịp này, Hội nghị đã khen thưởng cho các Công đoàn bộ phận có thành tích trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC Quý III/2023 với tổng số tiền 164 triệu đồng. Hội nghị cũng Tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi ATVSV giỏi cấp Tập đoàn năm 2023.

Thực hiện: Truyền thông DH