Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ĐU ngày 15/11/2022 của BCH Đảng ủy Công ty Than Dương Huy - TKV về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ quản lý năm 2022, trong tuần qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Than Dương Huy đã tích cực triển khai, thực hiện đúng tiến độ, 37/37 chi bộ đã tổ chức thành công Hội nghị trước ngày 20/11/2022.

Tại Hội nghị, các chi bộ đã tiến hành kiểm điểm tập thể Chi bộ và từng cá nhân đảng viên. Các đại biểu tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, khách quan, đúng thực chất, nhìn thẳng vào sự thật. Một số chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên đợt 12/11/2022. Các Hội nghị đều diễn ra với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, đạt kết quả tốt.

Qua Hội nghị đã giúp cho các tập thể, cá nhân tự soi, tự sửa lại mình; khẳng định không có 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là việc làm thường xuyên hằng năm, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ đảng viên nhìn nhận và đánh giá về quá trình lãnh đạo, điều hành của tập thể chi bộ cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân đảng viên đối với nhiệm vụ được giao trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ. Từ đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho hoạt động của các chi bộ trong năm 2023, tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty, tạo niềm tin, sự phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV trong sạch vững mạnh.

Một số hình ảnh:

Thực hiện: Truyền thông DH