Trong Quý III/2022, Công ty Than Dương Huy gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, nhân lực biến động lớn do các chuyến tham quan nghỉ dưỡng cuối tuần, điều kiện địa chất phức tạp dẫn đến phải thay đổi phương án khai thác, chuyển diện, chống xén nhiều. Tuy nhiên, dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp tích cực của các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV, các phong trào thi đua yêu nước vẫn được duy trì triển khai tốt với sự tham gia tích cực của đông đảo CBCNV.

10 gương "Người Thợ mỏ - Người chiến sỹ" tiêu biểu Quý III/2022

Trong 59 tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiêu biểu của Quý III/2022 được các Chi bộ bình xét, có rất nhiều thợ mỏ có ngày công cao, sản lượng cao và thu nhập cao với mức tiền lương bình quân đạt hơn 30 triệu/tháng như thợ mỏ Nguyễn Trung Dũng – PXKT Than 9 tiền lương 102 triệu đồng/quý, Trần Văn Trường – PX Đào lò 4 tiền lương gần 100 triệu đồng/quý, Nguyễn Văn Duyên – PXKT CGH, hơn 96 triệu đồng/quý. Nhiều thợ mỏ đã nêu cao tinh thần vượt khó, có ngày công làm việc bình quân 25-28 công/tháng, luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động VHTT như thợ mỏ người dân tộc thiểu số, Bí thư chi đoàn PX Đào lò 3 – Lò Văn Khoan. Còn nhiều CBCNV khác luôn tận tụy, tận tâm, tận lực với công việc phục vụ phụ trợ và nghiệp vụ khối phòng ban, có đóng góp không nhỏ vào dây chuyền sản xuất chung của toàn Công ty.

Ghi nhận và trân trọng những điều đó, để động viên khích lệ tập thể CBCNV đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Quý IV và cả năm 2022, sáng ngày 18/10/2022, Đảng ủy Công ty đã tổ chức tuyên dương 10 tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” xuất sắc nhất. Tinh thần lao động sáng tạo, sự cống hiến không mệt mỏi của những “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” đó càng tô đậm thêm truyền thống vượt khó, thích ứng nhanh của thợ mỏ Dương Huy, là th ành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty (07/01/1978-07/01/2023), là nền tảng cơ sở để Công ty Than Dương Huy phát triển bền vững.

Thực hiện: Truyền thông DH