Quý IV năm 2022 là thời điểm Công ty Than Dương Huy phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả cao, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 86 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12/11 và 45 năm ngày thành lập Công ty 07/01/2023.

          Trong 59 gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” được bầu chọn từ các 36 Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Công ty đã bình xét 10 tấm gương tiêu biểu nhất và tổ chức biểu dương tại Phòng họp MB +40 trong khai trường mỏ vào sáng ngày 06/02/2023.

Thợ mỏ Lý A Ná - PX Đào lò 3

Trong 10 tấm gương tiêu biểu, có gương mặt đã rất thân quen với bề dày thành tích như thợ mỏ Vũ Văn Công của PX Than 4, thu nhập quý IV đạt 114 triệu đồng. Thợ mỏ Lý A Ná của PX Đào lò 3, lần thứ 2 được biểu dương gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiêu biểu, Ná cũng là một trong những thợ lò trẻ người dân tộc thiểu số có mức thu nhập trên 350 triệu đồng/năm, trong đó thu nhập Quý IV đạt trên 107 triệu đồng. Ngoài ra, gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiêu biểu của Quý IV còn ghi tên của những người thợ mỏ có thành tích xuất sắc trong các công việc phục vụ, phụ trợ và cán bộ quản lý khối phòng ban. Trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Hương, Phó Trưởng phòng Cơ điện – Vận tải, một kỹ sư cơ điện không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất tận tâm, lăn lộn, yêu nghề. Mỗi người đều đã có những đóng góp quan trọng ở các lĩnh vực, các vị trí khác nhau trong dây chuyền sản xuất của Công ty

Biểu dương, vinh danh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiêu biểu được Đảng bộ Than Dương Huy chú trọng triển khai hằng quý để lan tỏa những hình ảnh, những giá trị tốt đẹp nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Thực hiện: Truyền thông DH