Chiều ngày 16/11/2023, Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định quan trọng về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc cho đồng chí: Nguyễn Hữu Văn – Nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ mỏ của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Hữu Văn là Thạc sỹ chuyên ngành Khai thác mỏ, đã có thời gian làm việc trên 22 năm tại Công ty. Đồng chí cũng đã được luân chuyển, bổ nhiệm kinh qua nhiều vị trí cán bộ chủ chốt như: Công nhân, Nhân viên, Phó Quản đốc, Phó phòng, Quản đốc Phân xưởng và có nhiều năm liền giữ cương vị Trưởng phòng KCM.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc mới được bổ nhiệm đã trình bày Chương trình hành động của cá nhân sau khi đảm nhận cương vị mới, thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực trình độ chuyên môn, vượt qua mọi khó khăn, thích ứng nhanh với mọi thay đổi, giữ gìn đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Hữu Văn, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Trần Mạnh Cường mong muốn: Trên cương vị mới, cùng với 2 đồng chí Phó Giám đốc đã được bổ nhiệm từ tháng 6/2023, đồng chí Văn cần tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhất trọng trách mới được giao, đặc biệt trong giai đoạn đang phải tập trung cao độ để nâng cao năng lực sản xuất, phát triển mỏ xuống sâu mức -250 để duy trì sản lượng, đảm bảo công suất thiết kế của mỏ hiện nay.

Như vậy, chỉ trong vòng 5 tháng, Tập đoàn TKV đã bổ nhiệm 03 Phó giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ, là một vinh dự lớn đối với Than Dương Huy. Điều này không chỉ khẳng định sự trưởng thành của các cá nhân, sự lớn mạnh của Công ty mà còn là sự tin tưởng, kỳ vọng của lớp lớp các thế hệ thợ mỏ Dương Huy vào sự cống hiến, đóng góp của các đồng chí cán bộ chủ chốt với mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty trong hiện tại và tương lai.

Thực hiện: Truyền thông DH