Đúng 7h00 ca 1, ngày 06/5/2024, tại Nhà giao ca các Phân xưởng, Công ty Than Dương Huy – TKV đồng loạt tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo AT-VSLĐ tại nơi làm việc” và “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”, “Tăng cường đảm bảo AT-VSLĐ tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”. Chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện vào ca 2, ca 3 để triển khai quán triệt phổ biến tinh thần hưởng ứng đến toàn thể CBCNV.

Tại đơn vị, các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo và nhân viên các phòng chuyên môn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo chương trình phát động để đảm bảo hiệu quả thiết thực nhất, nâng cao được ý thức tự chủ và tinh thần trách nhiệm của đông đảo người lao động trong thực hiện công tác An toàn – VSLĐ tại nơi làm việc với mục tiêu: Tự nhận diện, đánh giá và có biện pháp triệt tiêu được các nguy cơ mất an toàn trong quá trình tổ chức sản xuất.  

Thông qua các hoạt động của Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024, tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành với chuyên môn trong quản lý sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, kịp thời giải quyết những vấn đề người lao động quan tâm, bảo vệ sức khỏe quyền lợi chính đáng và chăm lo tốt hơn đời sống cho người lao động.

Thực hiện: Truyền thông DH