Sáng ngày 05/5/2024, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long, Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khoán chi phí năm 2023 và Công bố kết quả đánh giá cán bộ chủ chốt năm 2023.

Năm 2023, Công ty Than Dương Huy được Tập đoàn TKV đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những kết quả nổi bật trong nhiều mặt công tác, trong đó không thể không kể đến sự đóng góp của công tác Khoán quản trị chi phí. Tuy nhiên, với quan điểm nhìn nhận mọi vấn đề theo góc nhìn đa chiều, Hội nghị đã đánh giá đầy đủ, thực chất tình hình quản lý chi phí của Công ty và của các đơn vị để phát hiện hạn chế tồn tại, cảnh báo và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời để thực hiện tốt hơn công tác Khoán chi phí năm 2024

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe công bố kết quả đánh giá cán bộ chủ chốt năm 2023, đây là căn cứ để bố trí, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển và bổ nhiệm đối với cán bộ chủ chốt với mục đích đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ năm 2024.

Trong ý kiến kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chỉ đạo: Năm 2024, cần có nhận thức về công tác quản lý chi phí sản xuất sâu rộng hơn trong các lĩnh vực then chốt để tiết kiệm ngay từ giai đoạn lựa chọn công nghệ phù hợp, tăng tuổi thọ các đường lò, thiết kế kỹ thuật chuẩn, huy động nhân lực và tính toán định mức hợp lý, nâng cao tỷ lệ thu hồi than, giảm ách tắc sự cố thiết bị. Đồng chí Giám đốc Công ty cũng nhấn mạnh: Công tác quản trị chi phí có vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo hiệu quả SXKD, góp phần nâng cao thu nhập để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động năm 2024.

Thực hiện: Truyền thông DH