Chiều ngày 14/7/2022, Đoàn Thanh niên Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị BCH để kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty và triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác Đoàn 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn TN Công ty

Sau khi đồng chí Trần Tuấn Đạt – nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty được điều chuyển nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh từ ngày 10/6/2022, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy Công ty, Đoàn Thanh niên đã tổ chức các Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt và Hội nghị BCH để kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn theo quy trình, nguyên tắc, thủ tục đúng quy định về công tác cán bộ. Kết quả đồng chí Bùi Trần Ngọc Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty đã được Hội nghị bầu là Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tín nhiệm cao.

Hội nghị kiện toàn Bí thư Đoàn TN Công ty lần thứ 2

          Tại Hội nghị lần này, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty cũng triển khai một số nội dung chỉ đạo quan trọng trong kết luận của Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty tại Hội nghị sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, Đoàn Thanh niên sẽ phát huy hơn nữa vai trò, thế mạnh của tuổi trẻ, với tất cả nhiệt huyết và đam mê, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty để huy động tối đa lực lượng tham gia thực chất vào tất cả các hoạt động của Công ty, tránh hình thức, hời hợt. Tổ chức Đoàn cũng sẽ chú trọng mở rộng thành viên CLB KHKT trẻ và bám sát hơn tình hình sản xuất kinh doanh để tiếp tục có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang tính đột phá, nâng tầm nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến đời sống của ĐVTN vùng sâu vùng xa hiện đang sinh sống tại Cẩm Phả để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời có sự chia sẻ hỗ trợ khi cần thiết, góp phần động viên, tạo điều kiện để người lao động, nhất là lực lượng ĐVTN, tiếp tục yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu xây dựng và gắn bó lâu dài với Công ty.

Chúc mừng đồng chí Bùi Trần Ngọc Anh trúng cử chức danh Bí thư Đoàn TN Công ty Than Dương Huy
Thực hiện: Truyền thông DH