Trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo, Công ty Than Dương Huy đặc biệt ưu tiên thực hiện mục tiêu 3 hóa bao gồm: Cơ giới hóa – Tự động hóa – Tin học hóa không chỉ trong đào lò, khai thác và vận chuyển than hầm lò mà còn trong mọi lĩnh vực quản lý khác.

Ngay từ đầu năm 2023, Than Dương Huy đã triển khai, đẩy mạnh nhiều công trình, phần việc như: Công tác đào tạo, huấn luyện nhằm xây dựng, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực chuyên môn, có kỹ năng tay nghề thuần thục, đáp ứng hiệu quả việc ứng dụng KHKT, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Cụ thể:

Lắp đặt thử nghiệm giàn chống CGH hạng nhẹ

          Để thực hiện công trình lắp đặt, quản lý và vận hành hệ thống thiết bị CGH hạng nhẹ công suất 300.000-350.000 tấn/năm tại lò chợ ĐB-12-1C V12 KĐB, Công ty đã khẩn trương triển khai các phần việc: Tiếp nhận thiết bị; Chuẩn bị diện sản xuất và vận chuyển, lắp đặt giàn chống. Sau khi tổ chức cho CBCNV đi tham quan, học tập đơn vị bạn về công nghệ CGH hạng nhẹ, từ ngày 04-07/02/2023, Công ty đã tổ chức lớp huấn luyện vận hành, sử dụng thiết bị cơ giới hóa hạng nhẹ cho 24 CBCN cơ điện của PXKT Than 7 trong thời gian 4 ngày. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao sản lượng than hầm lò năm 2023, được lãnh đạo Công ty chỉ đạo quyết liệt từ cuối năm 2022 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối tháng 3/2023.

Hướng dẫn Giao ca nhận lệnh và chấm công chia lương trên phần mềm Esoft

          Với mục tiêu Tin học hóa, Công ty đã triển khai sử dụng phần mềm Esoft để giao ca lệnh và chấm công chia lương nhằm tiết kiệm thời gian giao ca và chia lương bằng viết tay cho BCH Phân xưởng; đồng thời tăng cường hiệu quả kiểm tra, công khai trong công tác quản lý lao động, tiền lương. Trong các ngày từ 07-09/02/2023, Công ty đã mở lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm ca lệnh và chia lương Esoft bồi dưỡng kiến thức cho 155 Quản đốc, Phó Quản đốc và Nhân viên kinh tế các Phân xưởng. Học viên được trang bị các nội dung lý thuyết và thực hành về việc cập nhật danh mục, chấm công, giao ca nhận lệnh, báo ăn, chia lương, tổng hợp số liệu trên phần mềm quản lý…

Lớp sơ cấp cứu trong lò do các chuyên gia Nhật giảng dạy

Cùng với đó, Công ty cũng mở lớp đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu trong lò cho đội ngũ CBCNV làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ, Đội CCM bán chuyên, AT-VSV các đơn vị và bộ phận Y tế làm việc tại điểm trực mức -100. Lớp học diễn ra trong 4 ngày tại công trường, do các chuyên gia người Nhật Bản phụ trách về cứu hộ thuộc Công ty Than KUSHIRO giảng dạy. Các nội dung bao gồm cả lý thuyết và thực hành về sơ cứu vết thương, phương án làm cáng khẩn cấp, xử lý cứu người, cách sử dụng máy shock điện tim…

Với những nỗ lực đó, Than Dương Huy đã chuẩn bị sẵn sàng cho một năm sản xuất An toàn - Hiệu quả - Phát triển với sản lượng 2.35 triệu tấn được Tập đoàn TKV giao năm 2023.

Thực hiện: Truyền thông DH