THI ĐUA GIÀNH "NGÀY CÔNG CAO - SẢN LƯỢNG CAO - THU NHẬP CAO"
Trang chủ » Văn bản

Thông báo mời chào hàng

Ngày 30 tháng 09 năm 2023, Lúc 13:53

Thông báo mời chào giá!

Ngày 29 tháng 09 năm 2023, Lúc 16:08

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 28 tháng 09 năm 2023, Lúc 15:55

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 27 tháng 09 năm 2023, Lúc 09:27

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Ngày 21 tháng 09 năm 2023, Lúc 08:26

Thông báo chào hàng

Ngày 21 tháng 09 năm 2023, Lúc 08:25

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Ngày 20 tháng 09 năm 2023, Lúc 07:44

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Ngày 16 tháng 09 năm 2023, Lúc 16:48

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 15 tháng 09 năm 2023, Lúc 11:24

Thông báo chào giá

Ngày 11 tháng 09 năm 2023, Lúc 08:26

Thông báo mời chào giá

Ngày 04 tháng 09 năm 2023, Lúc 10:17

Thông báo mời chào giá

Ngày 04 tháng 09 năm 2023, Lúc 08:24

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Ngày 01 tháng 09 năm 2023, Lúc 11:03

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Ngày 01 tháng 09 năm 2023, Lúc 09:57

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 30 tháng 08 năm 2023, Lúc 15:07

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 28 tháng 08 năm 2023, Lúc 13:50

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 25 tháng 08 năm 2023, Lúc 08:14

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 24 tháng 08 năm 2023, Lúc 17:21

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 24 tháng 08 năm 2023, Lúc 17:20

Thông báo gia hạn

Ngày 22 tháng 08 năm 2023, Lúc 16:53

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14