NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025
Trang chủ » Văn bản

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa ô tô UNIVER SPACE biển kiểm soát 14N-7997

Ngày 21 tháng 09 năm 2020, Lúc 15:38

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi-Biển kiểm soát 14A-02994

Ngày 11 tháng 09 năm 2020, Lúc 15:21

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thuê thiết bị và dịch vụ họp trực tuyến

Ngày 31 tháng 08 năm 2020, Lúc 13:37

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 17: Sửa chữa trung đại tu 02 tời điện PN JD-1 số thẻ 9199, số thẻ 9200; 02 tời điện PN trọn bộ JH-8 số thẻ 9350, số thẻ 9352 và 01 tời kéo chậm JH-14 số thẻ 8854

Ngày 31 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:42

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Mô tô thủy lực và động cơ các loại

Ngày 26 tháng 08 năm 2020, Lúc 09:26

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 38: Sửa chữa TĐT 02 tầu điện ắc quy PN TĐ 8-900 AT số thẻ 9092, 9093

Ngày 24 tháng 08 năm 2020, Lúc 16:23

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 26: sửa chữa TĐT 02 máy xúc đá PN XĐ-0,32 số thẻ 5910 và 5911

Ngày 24 tháng 08 năm 2020, Lúc 16:22

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 35: Sửa chữa trung đại tu xe ô tô Toyota Fortuner 7 chỗ biển kiểm soát 14N-7688 ( số thẻ 8400)

Ngày 20 tháng 08 năm 2020, Lúc 09:45

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 32: sửa chữa TĐT máy xúc lật bánh lốp HL770 XTD 9SA Huyndai (Số thẻ 6965)

Ngày 17 tháng 08 năm 2020, Lúc 09:01

V/v phê dyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Mô tô thủy lực và động cơ các loại

Ngày 13 tháng 08 năm 2020, Lúc 08:47

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 37: Sửa chữa trung đại tu 02 xe ô tô tự đổ Scania P340 số 37 (số thẻ 8565); số 38 (số thẻ 8566)

Ngày 12 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:34

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: Thuê xe cẩu tự hành loại 15 tấn

Ngày 06 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:07

V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp: Thuê thiết bị và dịch vụ họp trực tuyến

Ngày 06 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:06

V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp: Thuê xe cẩu tự hành loại 15 tấn

Ngày 06 tháng 08 năm 2020, Lúc 10:04

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa bảo dưỡng máy trắc địa

Ngày 17 tháng 07 năm 2020, Lúc 16:05

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Sửa chữa trung đại tu 05 bộ băng tải B650*100/18,5 số thẻ 8835; số thẻ 8836; số thẻ 8837; số thẻ 8838; số thẻ 8839

Ngày 16 tháng 07 năm 2020, Lúc 13:33

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật-khoan trong lò năm 2020 phục vụ khai thác-Công ty than Dương Huy-TKV

Ngày 15 tháng 07 năm 2020, Lúc 10:28

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Lập phương án kỹ thuật-dự toán Quan trắc dịch động hầm lò-Công ty than Dương Huy-TKV

Ngày 15 tháng 07 năm 2020, Lúc 10:27

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ tham quan

Ngày 14 tháng 07 năm 2020, Lúc 11:16

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 25: Sửa chữa trung đại tu 05 bộ Máng cào mềm PN trọn bộ hiệu MC 420/30A số thẻ 6927, số thẻ 6928, số thẻ 6929, số thẻ 6933, số thẻ 6934

Ngày 09 tháng 07 năm 2020, Lúc 11:09

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14