CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR - XUÂN TÂN SỬU 2021
Trang chủ » Văn bản

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Sửa chữa trung đại tu xe gạt Komatsu D85 Ẽ ( số thẻ 5043)

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Lúc 14:19

Kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa xe ô tô Toyota Camry 14M 7579

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Lúc 07:48

Kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa xe ô tô Ford Transit 14B 01823

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Lúc 07:46

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Sửa chữa trung đại tu 02 xe ô tô tự đổ Scania P340 số 39 ( số thẻ 8567); số 41 ( số thẻ 8741)

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Lúc 16:20

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Quạt gió hút đảo chiều PNFBCD số thẻ 5995

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Lúc 09:37

V/v phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Quạt gió hút đảo chiều PNFBCD số thẻ 5995

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Lúc 09:47

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa 02 động cơ PN 1 chiều 15kW; 01 động cơ điện PN 55kW và 02 động cơ điện PN 160kW

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Lúc 09:03

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa xe ô tô MISUBISHI-Biển kiểm soát 14M-0552

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Lúc 13:50

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa xe ô tô Transinco 1.5-Biển kiểm soát 14B-02107

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Lúc 13:49

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa xe ô tô Ford-Everet-Biển kiểm soát 14N-9892

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Lúc 08:16

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa động cơ điện PN 6kV YB 710S1-8-800kW-Trạm quạt gió 2K56 MB+40 số thẻ 5909

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Lúc 14:19

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa 22 máy đo khí cầm tay MX4

Ngày 12 tháng 12 năm 2020, Lúc 11:50

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:Sửa chữa Hộp giảm tốc DCY 560 số 2 băng tải B1200*625/2*355 ( Hệ thống vận tải qua giếng nghiêng số thẻ 8491)

Ngày 12 tháng 12 năm 2020, Lúc 11:49

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu :Sửa chữa 13 đầu đo khí mê tan CPC-2; 01 đầu đo khí mê tan SC-CH4; 03 đầu đo khí CO (SC-CO/s,SC-CO/n) và 01 đầu đo gió MPP

Ngày 12 tháng 12 năm 2020, Lúc 11:48

V/v phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa 02 động cơ PN 1 chiều 15kW; 01 động cơ điện PN 55kW và 02 động cơ điện PN 160kW

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Lúc 08:30

V/v phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa động cơ điện PN 6kV YB 710S1-8-800kW-Trạm quạt gió 2K56 MB+40 số thẻ 5909

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Lúc 08:29

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới Giấy phép khai thác số 2500/GP-BTNMT ngày 28/11/2008 mỏ than Khe Tam TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Lúc 11:24

V/v phê duyệt kết quả chỉ định lựa chọn nhà cung cấp thực hiện: Kiểm toán và hoàn thiện mạng thông gió mỏ giai đoạn hiện tại và xuống tầng -100/-250

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Lúc 11:21

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức dịch vụ nghỉ mát và hỗ trợ điều trị cho người lao động

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Lúc 11:19

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Kiểm định, kiểm tra định kỳ thiết bị điện sử dụng trong hầm lò

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Lúc 11:18

©2016 All rights reserved. Developed by Tech14