Chiều ngày 01/7/2024, Công ty Than Dương Huy - TKV đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn 6 tháng cuối năm 2024.

Năm 2024 với mục tiêu đạt công suất thiết kế 2,5 triệu tấn than hầm lò trong điều kiện tài nguyên tầng +38/-100 đang khai thác đã ở vào giai đoạn cuối, áp lực mỏ gia tăng, tình hình địa chất biến động phức tạp là những khó khăn thách thức rất lớn mà tập thể CBCNV Công ty đang phải đối mặt. Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) có giảm so với cùng kỳ, song TNLĐ nghiêm trọng lại tăng tuyệt đối với 2 vụ làm hi sinh 02 công nhân.

          Trên cơ sở kiểm điểm nghiêm túc các hạn chế tồn tại, báo cáo, tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung phân tích, thống kê, làm rõ nguyên nhân các vụ TNLĐ về điều kiện, hiện tượng, đặc thù công việc, nhân lực, bậc thợ…. Từ đó đề xuất các biện pháp cụ thể để giải quyết những vướng mắc, bất cập, hướng đến mục tiêu giảm thiểu TNLĐ trong 6 tháng cuối năm 2024.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Cẩn – Phó Trưởng ban An toàn – Tập đoàn TKV và đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chỉ đạo: Phải tiếp tục tăng cường quản lý công tác AT-VSLĐ một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực từ tổ chức sản xuất, lựa chọn công nghệ, huy động thiết bị phù hợp, nhận diện đánh giá nguy cơ, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong lò, nâng cao ý thức tự chủ an toàn của từ cán bộ đến công nhân đảm bảo có sự cộng đồng trách nhiệm nhằm đạt mục tiêu thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ trong 6 tháng cuối năm, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Thực hiện: Truyền thông DH