Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”, “Tăng cường đảm bảo AT-VSLĐ tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”, sáng ngày 14/5/2024, đoàn công tác của Công đoàn TKV đã trực tiếp đến tặng quà, động viên công nhân các đơn vị có thành tích xuất sắc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ của Công ty Than Dương Huy trong tháng 5

Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn TKV cùng đoàn công tác đã đến Nhà giao ca các PXKT Than 3, Than 11, để thăm hỏi, tặng quà khen thưởng của Công đoàn TKV và động viên CBCNV khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nội dung của Tháng hành động về An toàn - VSLĐ, Tháng Công nhân năm 2024, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.

Nhân dịp Tháng Công nhân, trong thời gian từ ngày 10/5 đến 14/5, đồng chí Trần Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty và đồng chí Đào Trung Huy – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trực tiếp xuống lò thăm hỏi, động viên, tặng quà của Công ty và Công đoàn cho 10 đơn vị có điều kiện sản xuất khó khăn và có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động sản xuất những tháng đầu năm 2024.

Thông qua các hoạt động có ý nghĩa thiết thực này, tổ chức Công đoàn mong muốn đoàn viên, người lao động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động CBCNV trong đơn vị nâng cao ý thức tự chủ, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, đảm bảo sức khoẻ trong đời sống và công tác, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tích cực thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Thực hiện: Truyền thông DH