Sáng ngày 5/7/2024, tại Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh (SXKD), hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên 6 tháng đầu năm 2024, Công ty Than Dương Huy đã đánh giá: Trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù các chỉ tiêu SXKD chưa đạt được mức cao nhất, song các mặt công tác khác đều được duy trì nền nếp, đời sống thu nhập của người lao động được chăm lo chu đáo.

Tại Hội nghị, tham luận của các đồng chí Phó Giám đốc, các Trưởng phòng KCM, KH, AT đã tập trung kiểm điểm nghiêm túc những hạn chế tồn tại và đề xuất nhiều giải pháp triển khai công tác điều hành và tổ chức sản xuất đảm bảo khoa học, linh hoạt, sáng tạo và đạt chất lượng cao hơn trong 6 tháng cuối năm 2024.

          Trong ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Dương Huy, đại diện Lãnh đạo các Phường xã trên địa bàn Công ty đứng chân khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD cũng như công tác xây dựng Đảng, an sinh xã hội, đồng hành cùng Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty đã chỉ đạo rõ nét từng mặt công tác quan trọng về kỹ thuật cơ bản, công tác an toàn, cơ điện – vận tải, quản trị chi phí, năng suất lao động, tiền lương, bám sát sản xuất, giải quyết kịp thời các vướng mắc để giải phóng năng lực nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất, nhưng phải đảm bảo an toàn trong 6 tháng cuối năm 2024, nhất thiết không làm than bằng mọi giá. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tăng cường sự tham gia hơn nữa của các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB trong các hoạt động SXKD và chăm lo đời sống người lao động.

          Nhân dịp này, Công ty cũng khen thưởng cho 5 chi bộ, 2 tập thể phân xưởng, 8 chi đoàn thanh niên và nhiều cá nhân điển hình tiên tiến với tổng số tiền thưởng trên 1,2 tỷ đồng.

Thực hiện: Truyền thông DH